1. Metod för tillträde

Användare kan ansluta sig till tjänsten där den är tillgänglig via:

 

Den här webbplatsen

SMS

Mobilt Internet

  1. Premium SMS-Månatlig åtkomst – Allmänna Villkor

2,1. Genom att ge ditt mobilnummer till oss via internet, via onlineannonser eller andra kampanjer får du tillgång till den valda tjänsten. Du godkänner att all information du tillhandahåller via vår webbplats eller på annat sätt är sant, korrekt och fullständigt, och att du kommer att se till att denna information alltid hålls korrekt och uppdaterad. Vi förbehåller oss rätten att begära verifiering av din ålder, identitet och kontaktuppgifter.

 

2,2. Du kan faktureras via SMS, där du får textmeddelanden som skickas till din mobiltelefon som sedan debiteras vid leverans. Faktureringen via SMS-avsnittet av dessa villkor förklarar detta.

 

Fakturering via SMS

2,3. Om du har skrivit in via internet efter att ha skickat ditt mobilnummer till oss via en av våra online-kampanjer kan du validera din post på en av följande sätt: Du kommer antingen att få ett textmeddelande som ber dig att validera din registrering genom att svara via ett textmeddelande eller en PIN-kod kommer att skickas till dig via text för att bekräfta att ditt mobilnummer är korrekt. Du måste sedan skriva in PIN-koden i den angivna panelen på onlinemarknadsföringen för att validera din post.

 

2,4. Efter att du har gått med i tjänsten tackar du för ditt inmatningsbekräftelsemeddelande skickas till ditt mobilnummer. Var snäll och överväga din registrering, om du har fått ett bekräftelsemeddelande från oss.

 

2,5. Du kan skicka ”STOPP” innan du mottar ditt fakturerade meddelande, vilket kommer att välja dig från den pågående tjänsten och mottagna premieavgifter. Ett gratis ”kostnadspåminnelse” meddelande skickas till handenheten före fakturering. Detta kommer att bekräfta den tjänst du har gått med, kostnaderna, och påminna dig hur du stannar tjänsten så att du inte längre får premium SMS. Se till att du sparar det här meddelandet på din telefon för framtida referens.

 

2,6. Efter bekräftelse av registreringen för tjänsten och genom att ange din e-post på bekräftelsesidan kommer du att få ett sms och e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till Mcafee Total Protection Application. Du kommer att uppmanas att ladda ner appen. Gå med i denna prenumerationsservice för 200 kronor per månad.

2,7. När du har anmält dig till tjänsten börjar du få kostnadsmeddelanden på 200 kr per meddelande.

 

Fortsättning av allmänna villkor

2,8. Om en mobilnätoperatör stöter på misslyckade leveransförsök på ett premiummeddelande innan en användare skickar in STOP-kommandot, kan nätverket fortfarande försöka återföra det misslyckade meddelandet även efter att STOP-kommandot har skickats till promotorn. Användare förstår och accepterar att promotorn inte har någon kontroll i denna fråga. Projektorn kommer dock att se till att inga nya premiummeddelanden genereras av promotorn efter mottagandet av ett giltigt stoppkommando. Alla STOP-kommandon besvaras med en fri text som bekräftar STOP-kommandot och annulleringen av prenumerationen enligt förklaringen i avsnittet Optout på den här sidan.

 

Vår hjälplinje är 0772101135 . Ring oss med eventuella kommentarer du kan ha angående vår service. Du kan även använda detta nummer för att avregistrera tjänsten.

 

2,9. Promotorn förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, de tjänster och prenumerationen som ges till dig.

 

  1. Övervägandeperiod

Om du avregistrerar dig från tjänsten inom 14 dagar har du möjlighet att kräva återbetalning för avgifter under de första två veckorna som tjänsten utfördes inom 14 dagar, om du vill göra det. Om du vill göra detta inom 14 dagar efter ditt inlämningsdatum, vänligen kontakta kundservice på 0772101135.

 

  1. Säga upp

För att välja ut svara bara ”stopp” på någon av de servicemeddelanden som mottas på din handenhet. Detta textmeddelande är inte skiftlägeskänsligt, men någon annan variant av den här texten får inte accepteras (E.G., vänligen sluta). Tänk bara på att tjänsten slutat framgångsrikt när du har fått ett GRATIS svartextmeddelande från samma kortnummer, vilket innebär att ”Alla tjänster på denna kortnummer är nu stoppade. Skriv in igen för att starta om det senaste. Kundtjänst 0772101135. Om du inte har fått ett textmeddelande för detta ändamål, vänligen kontakta oss för att bekräfta att din registrering har avbrutits. Om du är ansluten till mer än en kortnummer måste du skicka en stoppförfrågan till varje kortnummer för att avsluta alla tjänster eller prenumerationer.

 

Tänk bara på att tjänsten slutfördes framgångsrikt när du har fått ett GRATIS sms-meddelande, i den meningen ”FreeMsg: Du har avstått från Total Protection. ”bekräftar att du har skrivits av. Om du inte har fått ett textmeddelande för detta ändamål, vänligen kontakta oss för att bekräfta att prenumerationen har avbrutits. Om du prenumererar på mer än en tjänst fakturerad måste du skicka en stoppförfrågan för varje tjänst eller helt enkelt text PA STOPP til 72660.

5. Allmänna Villkor

5,1. Promotorn förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, de tjänster och prenumerationen som ges till dig.

 

  1. Vårt ansvar

6,1. Promoterens och dess förvaltningsansvar är ansvariga för beloppet av de faktiska betalningarna.

 

6,2. Vi ska inte vara ansvariga:

 

för eventuella förluster eller skador som vi inte rimligen kunde ha förväntat oss vid början av avtalet eller för förlust av eller korruption till data, system, utrustning eller

för handlingar från oberoende tredje parter i samband med uttagningen, i synnerhet bestämning av giltighet för en potentiell vinnare och eventuella oförutsedda omständigheter som kan förhindra att dragningen äger rum.

  1. Villkor för e-post och mobilmarknadsföring

7,1. Genom att ge oss ditt mobilnummer och din e-postadress, godkänner du för Total Protection och dess förvaltningsföretag att skicka dig ett tillfälle via e-post eller text och meddela dig om de senaste erbjudanden och erbjudanden från vår grupp. Om du någonsin vill bli avlägsen från någon av våra e-post / textutsändningar, kommer du att ha en länk längst ner på varje e-postmeddelande som säger ”Optout eller gå till sidan Kontakta oss på vår hemsida och fyll i webbformuläret, sätta” Avregistrera från marknadsföring i meddelandefältet. Alternativt kan du ringa vår hjälplinje på 0772101135. När du har gjort det kommer du att tas bort från framtida sändningar.

 

7.2 För mer information om din integritet, besök: www.total-protection.com

 

  1. Uppgift

Total Protection förbehåller sig rätten att tilldela och godkänna dessa villkor helt eller delvis, när som helst utan föregående meddelande. Användaren får inte tilldela någon av sina rättigheter eller skyldigheter som följer av deras överenskommelse med och godkännande av dessa Villkor.

 

  1. Kontakt

Promotorn är Total Protection, ett varumärke för Mobixas B.V.-korrespondensadress:

 

Nassaukade 157H

1053 LK Amsterdam

Nederländerna

 

Tel 0772101135

 

  1. Ändringar i dessa Villkor

Vi strävar efter att uppfylla höga krav och våra policyer och rutiner är därför ständigt under granskning. Från tid till annan kan vi uppdatera våra användarvillkor och sekretesspolicy för att optimera användarupplevelsen och följa lagar och förpliktelser. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar dessa sidor regelbundet för att se över våra nuvarande policyer.

 

  1. Klagomål

Vi gör alltid vårt bästa för att tillgodose behoven hos dem som kontaktar oss, men vi uppskattar att ibland kan du befinner dig i en situation där du inte är nöjd med den tjänst som har tillhandahållits. Om du vill göra ett klagomål angående kontakten du har haft med eller den tjänst du har fått från oss anger den här policyen processen du vill använda.

 

Alla klagomål kommer att behandlas på lämpligt sätt och kommer att undersökas av en anställd inom företaget med tillräcklig anställning för att lösa problemen. Medan du klarar av ditt klagomål lovar vi att du alltid respekterar dig, vi förväntar oss samma beteende mot vår personal. Alla kundservice samtal registreras och vår personal förbehåller sig rätten att säga upp samtal där de känner sig misshandlade eller hotade.

 

Majoriteten av alla klagomål kan hanteras och lösas vid första kontaktpunkten, men detta är inte alltid möjligt. Vi strävar efter att slutföra alla undersökningar och lösa alla klagomål inom 10 arbetsdagar efter det att klagomålet gjorts.

 

Hur man gör ett klagomål

 

Alla klagomål kan göras per telefon eller via e-post med hjälp av nedanstående information:

 

Telefon: 0772101135

E-post: [email protected]

 

För att ditt klagomål ska vara korrekt registrerat, ge oss följande information:

 

Ditt fullständiga namn, önskad kontaktmetod, nummer och e-postadress

Din postadress, så att skriftlig kommunikation kan göras vid behov

Fullständiga uppgifter om klagomålet inklusive eventuella kontakter som du kan ha haft med oss, eller någon av de tjänster vi tillhandahåller. Vi skulle föreslå att du rådde om vad som hände, när det hände, vem du behandlade om någon, vad du vill ha ytterligare förtydligande om varför du tycker vad som hänt är fel och vad du vill att vi ska göra för att sätta saker rätt.

Alla ovanstående uppgifter kommer att hållas konfidentiella och privata, för att endast användas för att undersöka och reagera på klagomålet. Denna information kommer inte att lämnas till tredje part om det inte är absolut nödvändigt för att fullständigt undersöka klagomålet, genom att lämna in ett klagomål, håller du med om att detta kan inträffa.

 

Människor som kan klaga

 

Ett klagomål kan göras av någon som har fått tjänster från eller relaterade till Mobixas B.V., eller en företrädare för den ovan beskrivna tjänsteanvändaren. Om en representant vill göra ett klagomål på uppdrag av någon annan, kan det hända att de uppmanas att bevisa att de har tillstånd från tjänsteanvändaren att göra klagomålet eller frågan på deras vägnar.

 

Efter ett klagomål har gjorts

 

Om ett klagomål görs personligen eller via telefon:

 

En skriftlig registrering av klagomålet kommer att göras och hållas, vilket kan lämnas på begäran.

En inspelning av telefonsamtalet kommer att göras om möjligt

Alla klagomål får svar inom 2 arbetsdagar, men om ytterligare utredning är nödvändig innan en förklaring / resolution kan lämnas, strävar vi efter att lösa ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När du svarar på ditt klagomål följer vi de förfaranden som anges i denna policy om inte andra riktlinjer är överens med klaganden och kommer att se till att

 

Du förstår hur du klargör ditt klagomål och hålls underrättad om detta.

Du blir omedelbart medveten om resultatet av ditt klagomål

Ditt klagomål och den information du ger oss behandlas konfidentiellt

Vi kommer att berätta vilka steg vi tänker vidta för att avhjälpa eventuella klagomål som uppenbaras.

Klagomål ska göras så snart som möjligt efter att händelsen har orsakat klagomålet. Vi förväntar oss att alla klagomål är aktuella; Vi kommer dock att acceptera ett historiskt klagomål om vi är nöjda med att:

 

Klaganden kan ge en giltig anledning att inte göra klagomålet tidigare, och

Trots förseningen är det fortfarande möjligt att undersöka klagomålet på ett effektivt och rättvist sätt

Det är viktigt för den klagande att vara medveten om att om deras klagomål innebär att de ifrågasätter användningen av eller registrering till någon av våra tjänster, kan de vara skyldiga att lämna bevis som bekräftar deras anspråk (E.G. en kopia av mobilräkningen). Precis som med all annan personlig information, i vilket fall som klaganden är skyldig att tillhandahålla ytterligare information eller dokumentation, kommer detta endast att användas för att undersöka och reagera på det klagomål som gjorts och kommer att hållas konfidentiellt och privat.

 

Alla klagande har rätt att hänskjuta sitt klagomål till det behöriga styrelsen om de är missnöjda med resultatet av vår utredning, men denna hänvisning måste göras av klaganden och kommer inte att göras av Mobixas B.V. på klagandens vägnar.

 

Alla klagande får möjlighet att få ett bekräftelsebrev eller e-post på begäran. Detta kommer inte bara att diskutera klagomålet, utan också hur klagomålet hittills har hanterats och den tidpunkt då undersökningen av klagomålet sannolikt kommer att slutföras.

 

När ett klagomål har behandlats

 

När utredningarna har slutförts kan en rapport lämnas på begäran, som innefattar:

 

En detaljerad förklaring av hur klagomålet har beaktats

Slutsatserna, inklusive alla nödvändiga åtgärder, och

Bekräftelse att eventuella åtgärder som krävs har antingen redan tagits eller, om inte än, tagits, den föreslagna tidsplanen när en sådan åtgärd kommer att slutföras

Ett brev / e-mail kommer att skickas till klaganden om det behövs, bekräftar all ovanstående information och påminner dem om deras rätt att ta upp frågan vidare om de är missnöjda med resultatet.

 

Under omständigheter där svaret / slutresultatet av undersökningen inte är klart inom 10 arbetsdagar kommer vi att underrätta klaganden om detta och förklara orsaken till varför.