1. Adgangsmetode

Brugere kan tilmelde sig tjenesten, hvor den er tilgængelig via:

 

Denne hjemmeside

SMS

 

Mobilt internet

 

2 Premium SMS-Månedlig adgang – Generelle vilkår og betingelser

 

2.1 Ved at oplyse dit mobilnummer til os via internettet, via online annoncer eller andre kampagner får du adgang til den valgte tjeneste. Du accepterer, at enhver information, du giver via vores hjemmeside eller på anden måde, er sand, nøjagtig og fuldstændig, og at du vil sikre, at disse oplysninger til enhver tid holdes nøjagtige og opdaterede. Vi forbeholder os retten til at anmode om bekræftelse af din alder, identitet og kontaktoplysninger.

 

2.2. Du kan blive faktureret via sms, hvor du modtager sms’er sendt til din mobiltelefon, som så opkræves ved levering. Fakturering via SMS i disse vilkår forklarer dette.

 

Fakturering via SMS

 

2.3. Hvis du er gået ind via internettet efter at have sendt os dit mobilnummer via en af ​​vores online kampagner, kan du validere din indtastning på en af ​​følgende måder: Du vil enten modtage en sms, hvor du bliver bedt om at bekræfte din tilmelding ved at svare via en sms besked eller en PIN-kode vil blive sendt til dig via sms for at bekræfte, at dit mobilnummer er korrekt. Du skal derefter indtaste PIN-koden i det udpegede panel af online markedsføring for at validere din indtastning.

 

2.4. Når du har tilmeldt dig tjenesten, vil tak for dit input blive sendt til dit mobilnummer. Overvej venligst din tilmelding, hvis du har modtaget en bekræftelsesmeddelelse fra os.

 

2.5. Du kan sende “STOP”, før du modtager din fakturerede besked, hvilket vil fravælge dig igangværende service- og præmiegebyrer modtaget. En gratis “omkostningspåmindelse” sendes til håndsættet før fakturering. Dette vil bekræfte den tjeneste, du har tilmeldt dig, omkostningerne, og minde dig om, hvordan du stopper tjenesten, så du ikke længere modtager premium SMS. Sørg for at gemme denne besked på din telefon til fremtidig reference.

 

2.6. Efter bekræftelse af tilmeldingen til tjenesten og ved at indtaste din e-mail på bekræftelsessiden, vil du modtage en SMS og e-mail med loginoplysninger til Mcafee Total Protection Application. Du bliver bedt om at downloade appen. Tilmeld dig denne abonnementstjeneste for DKK 150 om måneden.

 

2.7. Når du har tilmeldt dig tjenesten, vil du begynde at modtage omkostningsbeskeder på DKK 150 besked.

 

Fortsættelse af generelle vilkår og betingelser

 

2.8. Hvis en mobilnetværksoperatør støder på mislykkede leveringsforsøg på en premium-besked, før en bruger sender STOP-kommandoen, kan netværket stadig forsøge at returnere den mislykkede meddelelse, selv efter STOP-kommandoen er blevet sendt til promotoren. Brugere forstår og accepterer, at arrangøren ikke har nogen kontrol i denne sag. Projektoren vil dog sikre, at der ikke genereres nye premium-meddelelser af promotoren efter at have modtaget en gyldig stopkommando. Alle STOP-kommandoer besvares med en fritekst, der anerkender STOP-kommandoen og afmelding som forklaret i afsnittet Framelding på denne side.

 

Vores hjælpelinje er 0xxxxxxxxxx. Ring til os, hvis du har kommentarer til vores service. Du kan også bruge dette nummer til at afmelde tjenesten.

 

2.9. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, Tjenesterne og det abonnement, du har fået.

 

  1. Betragtningsfrist

Hvis du afmelder dig tjenesten inden for 14 dage, har du mulighed for at kræve tilbagebetaling af gebyrer for de første to uger, som tjenesten blev udført, inden for 14 dage, hvis du ønsker det. Hvis du ønsker at gøre dette inden for 14 dage efter din indsendelsesdato, bedes du kontakte kundeservice på 0xxxxxx.

 

  1. Afslut

For at fravælge skal du blot svare “stop” på en af ​​de servicebeskeder, du modtager på dit håndsæt. Denne tekstbesked skelner ikke mellem store og små bogstaver, men enhver anden variation af denne tekst må ikke accepteres (F.eks. stop venligst). Bare husk, at tjenesten er afsluttet, når du har modtaget en GRATIS svar-sms fra det samme kortnummer, hvilket betyder “Alle tjenester på dette korte nummer er nu stoppet. Indtast igen for at genstarte den seneste. Kundeservice 0xxxxxxxxx. Hvis du ikke har modtaget en sms herom, bedes du kontakte os for at bekræfte, at din registrering er blevet annulleret. Hvis du er tilsluttet mere end ét kortnummer, skal du sende en stopanmodning til hvert kortnummer for at opsige alle tjenester eller abonnementer.

 

Bare husk, at tjenesten blev gennemført med succes, når du har modtaget en GRATIS sms, i betydningen “FreeMsg: You have waived Total Protection. “bekræfter, at du er blevet afmeldt. Hvis du ikke har modtaget en sms herom, bedes du kontakte os for at bekræfte, at abonnementet er blevet annulleret. Hvis du abonnerer på mere end én faktureret tjeneste, skal du sende en stopanmodning for hver tjeneste eller blot sms’e STOP til 1981.

 

  1. Generelle vilkår og betingelser

 

5.1. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, Tjenesterne og det abonnement, du har fået.

 

  1. Vores ansvar

6.1. Arrangøren og dens ledelsesansvar er ansvarlig for størrelsen af ​​de faktiske betalinger.

 

6.2. Vi er ikke ansvarlige:

 

for tab eller skade, som vi ikke med rimelighed kunne have forventet ved aftalens indgåelse eller for tab af eller korruption af data, systemer, udstyr eller

 

for handlinger fra uafhængige tredjeparter i forbindelse med trækningen, især fastlæggelse af gyldigheden af ​​en potentiel vinder og eventuelle uforudsete omstændigheder, der kan forhindre trækningen i at finde sted.

 

  1. Vilkår for e-mail og mobilmarketing

 

7.1. Ved at give os dit mobilnummer og din e-mailadresse giver du dit samtykke til, at Total Protection og dets administrationsselskaber sender dig en mulighed via e-mail eller sms for at informere dig om de seneste tilbud og kampagner fra vores gruppe. Hvis du nogensinde ønsker at blive fjernet fra nogen af ​​vores e-mail-/tekstudsendelser, vil du have et link nederst i hver e-mail, der siger “Fravælg eller gå til siden Kontakt os på vores hjemmeside og udfyld webformularen, sæt” Afmeld fra markedsføring i beskedlinjen. Alternativt kan du ringe til vores hjælpelinje på 07xxxxxxx. Når du gør det, vil du blive fjernet fra fremtidige udsendelser.

 

7.2 For mere information om dit privatliv, besøg: www.total-protection.com

 

  1. Opgave

Total Protection forbeholder sig retten til at tildele og godkende disse vilkår helt eller delvist til enhver tid uden varsel. Brugeren må ikke overdrage nogen af ​​deres rettigheder eller forpligtelser som følge af deres aftale med og accept af disse vilkår.

 

  1. Kontakt

Promotoren er Total Protection, et varemærke tilhørende Mobixas B.V. Korrespondanceadresse:

 

Nassaukade 157H

1053 LK Amsterdam

Nederlandene

 

Telefon 0xxxxxxxx

 

  1. Ændringer af disse vilkår

Vi bestræber os på at opfylde høje standarder, og vores politikker og procedurer er derfor konstant under revision. Fra tid til anden kan vi opdatere vores vilkår for brug og privatlivspolitik for at optimere brugeroplevelsen og overholde love og forpligtelser. Vi anbefaler derfor, at du tjekker disse sider regelmæssigt for at gennemgå vores nuværende politikker.

 

  1. Klager

Vi gør altid vores bedste for at imødekomme behovene hos dem, der kontakter os, men vi sætter pris på, at du nogle gange kan komme i en situation, hvor du ikke er tilfreds med den service, der er blevet leveret. Hvis du ønsker at klage over den kontakt, du har haft med, eller den service, du har modtaget fra os, angiver denne politik den proces, du ønsker at bruge.

 

Alle klager vil blive behandlet korrekt og vil blive undersøgt af en medarbejder i virksomheden med tilstrækkelig ansættelse til at løse problemerne. Mens du behandler din klage, lover vi altid at respektere dig, vi forventer den samme adfærd over for vores personale. Alle kundeserviceopkald optages, og vores personale forbeholder sig retten til at afslutte opkald, hvor de føler sig mishandlet eller truet.

 

Størstedelen af ​​alle klager kan behandles og løses ved det første kontaktpunkt, men det er ikke altid muligt. Vi tilstræber at afslutte alle undersøgelser og løse alle klager inden for 10 arbejdsdage efter, at klagen er indgivet.

 

Sådan indgiver du en klage

 

Alle klager kan indgives via telefon eller e-mail ved hjælp af nedenstående oplysninger:

 

Telefon: 0xxxxxx

 

E-mail: [email protected]

 

For at din klage kan registreres korrekt, bedes du give os følgende oplysninger:

 

Dit fulde navn, foretrukne kontaktmetode, nummer og e-mailadresse

 

Din postadresse, så der kan ske skriftlig kommunikation evt

 

Fuldstændige detaljer om klagen, herunder enhver kontakt, du måtte have haft med os, eller nogen af ​​de tjenester, vi leverer. Vi vil foreslå, at du fortæller, hvad der skete, hvornår det skete, hvem du eventuelt behandlede, hvad du ønsker yderligere afklaring på, hvorfor du mener, at det skete er forkert, og hvad du vil have os til at gøre for at rette op på tingene.

 

Alle ovenstående oplysninger vil blive holdt fortrolige og private, og de skal kun bruges til at undersøge og besvare klagen. Disse oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er absolut nødvendigt for at undersøge klagen fuldstændigt, ved at indsende en klage accepterer du, at dette kan forekomme.

 

Folk der kan klage

 

En klage kan indgives af en person, der har modtaget tjenester fra eller relateret til Mobixas B.V., eller en repræsentant for tjenestebrugeren beskrevet ovenfor. Hvis en repræsentant ønsker at indgive en klage på vegne af en anden, kan de blive bedt om at bevise, at de har tilladelse fra tjenestebrugeren til at fremsætte klagen eller spørgsmålet på deres vegne.

 

Efter en klage er indgivet

 

Hvis en klage indgives personligt eller telefonisk:

 

Der vil blive udarbejdet og opbevaret en skriftlig fortegnelse over klagen, som kan udleveres efter anmodning.

 

Der vil så vidt muligt blive foretaget en optagelse af telefonopkaldet

 

Alle klager besvares inden for 2 arbejdsdage, men hvis yderligere undersøgelse er nødvendig, før der kan gives en forklaring/løsning, tilstræber vi at løse din klage inden for 10 arbejdsdage. Når vi besvarer din klage, vil vi følge procedurerne i denne politik, medmindre andre retningslinjer er aftalt med klageren og vil sikre, at

 

Du forstår at afklare din klage og holdes orienteret om dette.

 

Du vil straks være opmærksom på resultatet af din klage

 

Din klage og de oplysninger, du giver os, vil blive behandlet fortroligt

 

Vi vil fortælle dig, hvilke skridt vi agter at tage for at afhjælpe eventuelle klager, der kommer frem.

 

Reklamation skal ske hurtigst muligt efter den begivenhed, der giver anledning til reklamationen. Vi forventer, at alle klager kommer rettidigt; Vi vil dog acceptere en historisk klage, hvis vi er overbevist om, at:

 

Klageren kan give en gyldig grund til ikke at fremsætte klagen tidligere, og

 

På trods af forsinkelsen er det stadig muligt at undersøge klagen effektivt og retfærdigt

 

Det er vigtigt for klageren at være opmærksom på, at hvis deres klage involverer anfægtelse af brugen af ​​eller registreringen af ​​nogen af ​​vores tjenester, kan de blive bedt om at fremlægge beviser til støtte for deres påstand (F.eks. en kopi af mobilregningen). Som med alle andre personlige oplysninger, i hvilket tilfælde klageren er forpligtet til at give yderligere oplysninger eller dokumentation, vil disse kun blive brugt til at undersøge og besvare den indgivne klage og vil blive holdt fortrolig og privat.

 

Alle klagere har ret til at henvise deres klage til den relevante bestyrelse, hvis de er utilfredse med resultatet af vores undersøgelse, men denne henvisning skal foretages af klageren og vil ikke blive foretaget af Mobixas B.V. på vegne af klageren.

 

Alle klagere vil få mulighed for at modtage et bekræftelsesbrev eller e-mail efter anmodning. Dette vil ikke kun diskutere klagen, men også hvordan klagen er blevet behandlet til dato og tidspunktet for, hvornår undersøgelsen af ​​klagen forventes afsluttet.

 

Når en klage er blevet behandlet

 

Når undersøgelserne er afsluttet, kan der efter anmodning udleveres en rapport, som omfatter:

 

En detaljeret redegørelse for, hvordan klagen er blevet behandlet

 

Konklusionerne, herunder eventuelle nødvendige handlinger, og

 

Bekræftelse af, at enhver påkrævet handling enten allerede er blevet truffet eller, hvis den endnu ikke er truffet, den foreslåede tidsplan for, hvornår en sådan handling vil blive gennemført

 

Der vil om nødvendigt blive sendt et brev/e-mail til klageren, som bekræfter alle ovenstående oplysninger og minder dem om deres ret til at tage sagen videre, hvis de er utilfredse med resultatet.

 

I tilfælde, hvor svaret/det endelige resultat af undersøgelsen ikke er klart inden for 10 arbejdsdage, vil vi underrette klageren om dette og forklare årsagen hertil.